Suomen Moneta on solminut yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa ja on mukana talkoissa Itämeren ja sen kulttuuriperinnön hyväksi #MEIDÄNMERI #OURSEA-kampanjan puitteissa.

”Itämeri on meidän kaikkien meri, yhtä aikaa ainutlaatuinen ja haavoittuva. Historia ja mielenkiintoiset tarinat kietoutuvat keräilytuotteiden ympärille meidänkin työssämme. Meille on tärkeää saada osallistua ainoan meremme suojeluun ja varjella sen kulttuuriperintöä”, Suomen Monetan toimitusjohtaja Mia Mäkelä kertoo.

John Nurmisen Säätiö on työskennellyt yli vuosikymmenen yhden Itämeren vakavimman ympäristöongelman, rehevöitymisen, hillitsemiseksi. Lisäksi säätiö vaalii merellistä kulttuuriperintöä tuottamalla Itämeri-aiheisia tietokirjoja, näyttelyitä ja tapahtumia.

Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjan avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta sekä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön. Säätiö käynnistää #MEIDÄNMERI-kampanjassa kerättyjen varojen turvin uusia hankkeita sekä laajentaa nykyistä toimintaansa.

Lue lisää: https://johnnurmisensaatio.fi/meidanmeri-puhtaaksi-suomen-moneta-mukana-talkoissa/