Vastuu on mukana kaikessa toiminnassamme


Tavoitteemme on toimia kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla. Haluamme edistää luonnon monimuotoisuutta sekä ylläpitää ja kehittää oman työyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia.

- ympäristökuormituksen vähentäminen - kompensointi - parempia valintoja

- kannustava työyhteisö - tasa-arvo ja monimuotoisuus - yhteiskuntavastuu

- lait ja asetukset - eettinen johtaminen - avoimuus