Vastuu on mukana kaikessa toiminnassamme


Tavoitteemme on toimia kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla. Haluamme edistää luonnon monimuotoisuutta sekä ylläpitää ja kehittää oman työyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia.

- lait ja asetukset - eettinen johtaminen - avoimuus

- kannustava työyhteisö - tasa-arvo ja monimuotoisuus - yhteiskuntavastuu

- ympäristökuormituksen vähentäminen - kompensointi - parempia valintoja

Olemme Suomen Monetassa sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja eettisesti oikein. Vastuullisen toimintakulttuurin varmistamiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava.