Olemme Suomen Monetassa sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja eettisesti oikein. Vastuullisen toimintakulttuurin varmistamiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava.

Whistleblowing on eettinen ilmoituskanava. Se on tarkoitettu Suomen Monetan työntekijöiden ja ulkoisten sidosryhmien käyttöön. Palvelun kautta on mahdollisuus luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä. Mahdollisia rikkomuksia voivat olla esimerkiksi petollinen, epärehellinen, laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös. Kaikki ilmoitukset on tehtävä vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-kanava on anonyymi. Se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Väärinkäytösilmoituksen tehnyt henkilö saa tapauskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla järjestelmään voi kirjautua uudelleen ja jatkaa kommunikointia.

Whistleblowing on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, ei asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

 

Jos haluat, voit tehdä ilmoituksen tästä:
https://www.firstwhistle.fi/suomenmoneta

Lisätietoja
Miten ilmoitus tehdään? https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan 
Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal 
Tietosivu ilmoittajalle https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq