Vuoden 2019 ensimmäinen ja ainoa suomalainen erikoiseuro!

Käyttämätön keräilykappale

Suomen Hallitusmuoto 1919 -erikoisraha 2 € / The Constitution Act 1919 2 € coin

Suomen Hallitusmuoto 1919 -erikoisraha 2 € / The Constitution Act 1919 2 € coin

Arvostele ensimmäisenä!

0
 • Suomen uusin erikoiseuro: Suomen Hallitusmuoto 1919 -erikoisraha
 • Vuoden 2019 ainoa suomalainen 2 euron erikoisraha
 • Käyttämätön keräilykappale
 • Öppna produktsidan för att läsa på svenska / Open the product page to read in English
 • Tyyppi: Yksittäistuote
 • Saatavilla oleva määrä: Hyvin saatavilla
Hinta/Pris/Price: 5,95 €

Vuonna 1919 vahvistettu tasavaltainen hallitusmuoto oli Suomen ensimmäinen perustuslaki. Sitä kunnioittava 2 euron raha on vuoden 2019 ensimmäinen ja ainoa suomalainen erikoiseuro! Kahden euron erikoisrahan on suunnitellut Dario Vidal.

 • Vuoden 2019 Suomen Hallitusmuoto 1919 -erikoiseuro on odotettu uutuus, joka kiinnostaa myös ulkomaiden keräilijöitä.
 • Suomen Hallitusmuoto 1919 -erikoiseuro on täysin käyttämätön ja kapselilla suojattu keräilykappale.
 • Erikoisraha on vuoden 2019 ainoa kahden euron erikoisraha. Rahoja ei tällä kertaa lyöty lainkaan proof-laatuisina, vaan kaikki unc-laatuisina – ja rahaa on myynnissä enintään 90 000 kappaletta.
 • Tilaa omasi 5,95 eurolla (+ toimituskulut 6,95 euroa). Et sitoudu muihin tilauksiin.

Huom! Tilausrajoitus 5 kpl / asiakas. Hyväksymme tilaukset saapumisjärjestyksessä.


Den republikanska regeringsformen, som inrättades 1919, var Finlands första konstitution. De 2 euro som betalas ut är den första och enda finska specialeuro 2019! Minnesmyntet på 2 euro designades av Davio Vidal.

 • Finlands Regeringsform 1919 -specialeuro en förväntad nyhet som också är av intresse för utländska samlare.
 • Finlands Regeringsform 1919 är en helt oanvänd och kapselskyddad samlarföremål.
 • Myntet är den enda finska specialeuron för år 2019.
 • Om du är privatkund och beställer utomlands, vänligen skicka email till: purchase (at) nordicmoneta.fi
 • Om du återförsäljer, vänligen skicka email till: wholesale (at) nordicmoneta.com


The republican form of government, established in 1919, was Finland's first constitution. The 2 € coin honoring it is the first and only Finnish special euro coin in 2019! The 2 € commemorative coin was designed by Davio Vidal.

 • The Constitution Act 1919 special euro is an anticipated novelty that is also of interest to foreign collectors.
 • The Constitution Act 1919 coin is a completely unused and capsule protected collector's item.
 • The special euro coin is only Finnish special euro coin issued in 2019.
 • If you are private customer ordering abroad, please send an e-mail to: purchase (at) nordicmoneta.fi
 • If you are a retailer, please email to: wholesale (at) nordicmoneta.com
Hinta/Pris/Price:5,95 €
Tekniset tiedot
Metalli:
CuNi25, CuZn20Ni5/Ni
Nimellisarvo:
2 €
Laatu:
unc
Halkaisija:
25,75 mm
Paino:
8,5 g
Vuosileima:
2019
Lyöntimäärä:
500 000 kpl

Suomi 2019

Hallitusmuoto 100 vuotta

Suomen itsenäistymistä seurasi kahtia jakautuneen kansamme keskinäinen välien selvittely. Sen jälkeen alettiin rakentaa yhtenäisyyttä – ja pohdittiin sopivaa hallitusmuotoa. Maassamme oli runsaasti kuningaskunnan kannattajia, mutta tasavalta vei lopulta voiton. Suomen tasavaltainen hallitusmuoto ja perustuslaki astuivat voimaan 17.7.1919. Eduskunta valitsi K. J. Ståhlbergin vaalilla ensimmäiseksi presidentiksemme 25. päivä heinäkuuta. 

Perustuslaissamme toistuu yhä vanhan hallitusmuodon pääperiaate: valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Erikoiseuron kuva-aihe mukailee Dario Vidalin suunnittelemaa juhlavuoden kultarahaa: kolme osittain yhteen sulautuvaa ympyrää ilmentävät vallan kolmijakoa (lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta). Kehällä kiertää 12 EU-tähteä. Kyseessä on vuoden 2019 ainoa suomalainen erikoiseuro.

Finland 2019

Regeringsformen 100 år

Finlands självständighet följdes av en inbördes maktkamp i det tudelade folket. Efter denna började man bygga enighet – och funderade på en lämplig regeringsform. Det fanns en mängd anhängare av en monarki i vårt land, men republiken avgick slutligen med segern. Finlands republikanska statsskick och grundlag trädde i kraft 17.7.1919. Riksdagen valde genom val K.J. Ståhlberg till republikens första president den 25 juli samma år. 

Vår grundlag innehåller fortfarande huvudprincipen i den gamla regeringsformen: statsmakten i Finland tillkommer folket, som företrädes av dess till riksdag församlade representation. Specialeurons bildmotiv liknar det på jubileumsårets guldmynt som utformats av Dario Vidal: tre delvis sammansmälta cirklar symboliserar maktens tredelning (den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten). På kanten löper de 12 EU-stjärnorna. Myntet är den enda finska specialeuron för år 2019.

Finland 2019

The Constitution Act 100 years

The declaration of independence was followed by a civil war between the opposing parts of our divided nation. Then followed a period of building unity – and ponderings on a constitution. Many would have preferred a kingdom, but a republican constitution prevailed. The republican constitution and Constitution Act entered into force on 17 July 1919. The Parliament elected K.J. Ståhlberg our first President on 25 July. 

Our present constitution still contains the main principle of the original one: Sovereign power in Finland shall belong to the people, represented by Parliament convened in session. The pictorial subject of the special euro coin is akin to the design by Dario Vidal of the commemorative gold coin of the Jubilee Year: three partly merged circles express the division of power into three branches (the legislative, executive and judicial branches). The rim is adorned with the 12 EU stars. This is the only Finnish special euro coin issued in 2019

Finnland 2019

100 Jahre Verfassung

Der Unabhängigkeit folgte eine Periode der Auseinandersetzung zwischen unserem in zwei Lagern geteilten Volk. Danach begann man die Einheit aufzubauen und die dazu passende Regierungsform zu bedenken. Es gab in unserem Land viele Menschen, die ein Königtum wollten, aber die Republikverfassung trug doch den Sieg davon. Die republikanische Verfassung und das Grundrecht wurden am 17.7.1919 gültig. Das Parlament wählte am 25. Juli 1919 K.J. Ståhlberg zu unserem ersten Präsidenten.

In unserem Grundgesetz ist immer noch das Prinzip der alten Verfassung enthalten: Die Macht in Finnland gehört dem Volk, das durch die Volksvertretung in den Reichstagen repräsentiert wird. Das Bildmotiv des Sonder-Euros folgt dem Motiv, das Dario Vidal für die goldene Münze des Festjahrs entworfen hat: drei zum Teil ineinander verschmolzene Kreise weisen auf die Dreiteilung der Macht (Legislative, Exekutive, Justiz). Im Umkreis sind die 12 EU-Sterne. Dies ist der einzige finnische Sonder-Euro vom Jahr 2019.

Mikäli olet kuluttaja-asiakas ja tilaat ulkomaille, ole ystävällinen ja lähetä sähköpostia osoitteeseen purchase (at) nordicmoneta.fi, kiitos.

Om du är privatkund och beställer utomlands, vänligen skicka email till: purchase (at) nordicmoneta.fi 

If you are private customer ordering abroad, please send an e-mail to: purchase (at) nordicmoneta.fi